Startpagina

Bezoek uit Portugal!

 Het Udens College had dit jaar weer een aantal leerlingen docenten van een college uit Sobreda ( Portugal ) op bezoek.

De groep kwam op maandagmiddag 14 Maart j.l. naar Stichting C en naar onze werkplaats.

Tijdens de ontvangst bij Stichting C, vertelde Amy ze in hun moedertaal een en ander over doelstellingen en werkwijze van de Solidariteitswerkplaats.

Daarna bezochten ze de werkplaats, kregen iets te drinken en werden door 8 hiervoor speciaal terug gekomen vrijwilligers, na enige uitleg ook aan het werk gezet!

Bezoek uit Portugal

 

  


 

Delegatie Stichting Vluchtelingenwerk Uden op bezoek bij de Solidariteitswerkplaats Uden.

 

De Solidariteitswerkplaats Uden ( SWU ) repareert en reviseert zoals bekend oude gereedschappen voor verschillende beroepen, oude fietsen, naaimachines, rollators, rolstoelen enz. Ze worden aangevraagd door scholen en andere projecten in de derde wereld, waar het voor de ontvangers een groot verschil kan maken. Vaak kunnen zij er mee voorzien in hun levensbehoefte. Maar ook aan medemensen in nood dichterbij wordt door de SWU gedacht.

In Oktober j.l tijdens de dag van de duurzaamheid vierden twee bestuursleden van de SWU dat zij al 25 jaar op allerlei manieren duurzaam bezig waren.

Er werd in de werkplaats een bescheiden feestje aangericht, waarbij ook een kleine inzameling voor een goed doel.
Gekozen werd voor Stichting Vluchtelingen Werk Uden (SVWU ).

De opbrengst was € 300,00 en voor dat bedrag mogen vluchtelingen samen met hun begeleiders een gereviseerde fiets of naaimachine uitzoeken. Zes personen kunnen daar gebruik van maken.

Daarna kunnen vluchtelingen via SVWU altijd nog een aanvraag doen bij de werkplaats, maar dan hangt aan het product een bescheiden prijskaartje. De Solidariteitswerkplaats ontvangt geen structurele subsidie, wel ‘losse’ donaties . Alle medewerkers zijn vrijwilligers, maar er zijn uiteraard ook exploitatie kosten!

Een delegatie van SVWU kwam Donderdag 28 Januari naar de werkplaats aan de Violierstraat in Uden om het met eigen ogen te zien.
In de kantine dronken ze gelijk met de vrijwilligersploeg koffie of thee en konden ze een film over ons werk bekijken.

Daarna volgde een rondleiding: het zien van gereedschappen en naaimachines vóór en ná de revisie. De solide houten kisten waarin naaimachines vervoerd worden, ook in de werkplaats vervaardigd. Vrijwilligers ‘van ‘ de naaimachines, de fietsen en het gereedschap gaven toelichting op hun werk enz.IMG_0008

Plenair nog een stukje geschiedenis van de werkplaats, een en ander over projecten en over de samenwerking met Vraag en Aanbod Internationaal uit Alphen. ( Noord-Brabant )

De aanwezigen vonden het een interessante ochtend en waren blij nu eens te weten “wat er zich achter die muren afspeelt!”
Ook zeiden enkelen nu te weten waar ze hun oude spullen kwijt konden…

 En nu het daar toch over gaat:

Die oude spullen: gereedschappen voor allerlei beroepen, fietsen, naaimachines, rolstoelen en rollators kunnen gebracht worden naar:

Solidariteitswerkplaats Uden e.o
Violierstraat 1
5402LA Uden
Tel: 0413-266335 

Dit kan van Maandag t/m Donderdag en op Zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Kunt u de spullen niet zelf brengen?

Een telefoontje naar de werkplaats en er wordt afgesproken wanneer het bij u thuis wordt opgehaald.
De werkplaats heeft ook een website: www.solidariteitswerkplaatsuden.nl/

Ook Vluchtelingenwerk Uden heeft nog een paar vragen:
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers, mensen die vluchtelingen maatschappelijk gaan begeleiden, of die taalcoach willen worden.

Verder zijn ze voornemens een voorleesgroep te starten. Ook hiervoor wordt gezocht naar vrijwilligers, die een steentje kunnen bijdragen.

 Info: Vluchtelingenwerk WOBB
Aldetiendstraat 21a
5402 ZC  Uden.
Tel: 0413-269037
www.vluchtelingenwerk.nl/wobb


 

Inzamelingsactie door

Fransiscusparochie Veghel

groot succes.

 

Tijdens de twee weekenden van de Vredesweek in September werden in de Geloofsgemeenschappen horend bij de Fransiscus parochie Veghel, inzamelingen gehouden ten bate van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. ( SWU )

In die werkplaats worden al bijna 20 jaar door vakbekwame vrijwilligers oude gereedschappen, fietsen, naaimachines, rolstoelen etc. opgeknapt voor projecten in de derde wereld en in Balkanlanden.

Er is daarom uiteraard steeds behoefte aan aanvoer van oude, gebruikte spullen.

Het idee voor de inzameling.

In de Petrus-Emmaus parochie te Heesch waren tijdens het voorjaar in 2014 en 2015 succesvolle inzamelingen gehouden.

Dat bracht bestuurslid Amy Knechten van de SWU op de gedachte om Pastoor Konings van de Veghelse Johannes parochie eens te polsen, of zoiets ook voor hen een idee kon zijn.

De SWU had al eens spullen geleverd voor het project van zijn broer in Congo, dus de pastoor was bekend met de werkplaats!

Het telefoontje was “meteen raak”! “Dat lijkt me een prima idee! “zei de Pastoor, “Maar dan tillen we het groter!” ( Dat is later een profetische uitspraak gebleken, want alle ingezamelde spullen moesten “groot en hoog” op de aanhanger worden getild!! )

Henk van Marle, een mede bestuurslid van de SWU, die ook zorg heeft voor de aanvoer van voldoende materialen, werd gelijk betrokken bij dit verhaal.

Een vergadering op de pastorie in Veghel Zuid, met mensen uit de Diakonie en MOV groepen van de Fransiscus parochie volgde in Maart. Daar werd duidelijk dat het voorjaar te druk was, de zomer geen optie, maar de Vredesweek wel!

Er volgde een geslaagd bezoek aan de SWU, waardoor de zaak ‘body’ kreeg en mensen enthousiast raakten.

De organisatie, publicatie, het enthousiast maken van de diverse geloofgemeenschappen, het liep prima!

Een ongelooflijk resultaat!!!

Misschien mag ik dit niet gebruiken in verband met ‘geloofsgemeenschappen’( ! ) maar wij (de hele Solidariteitswerkplaats gemeenschap) konden onze ogen bijna niet geloven toen elke keer weer een hoog opgetaste aanhanger terugkeerde uit Veghel en de kerkdorpen.

Vrijwilligers Henk en Gerard zijn heel veel op pad geweest. Eerst om door de Voedselbank Veghel beschikbaar gestelde kratten rond te brengen, daarna om overal de ingezamelde spullen op te halen. Soms ook bij particulieren, die er over gehoord of gelezen hadden. Een heel gesjouw voor de twee heren, maar ze deden het graag, omdat het zo’n succes was!

Wij weten er wel raad mee natuurlijk, wie weet wat er binnen afzienbare tijd allemaal gereviseerd dienst doet om het leven van mensen wat gemakkelijker te maken!    

            

Dank aan iedereen!

Dat spreekt vanzelf! Aan Pastoor Konings, maar ook aan de hele voorbereidingsgroep aan de parochies, die het oppikten en hun coördinatoren, maar vooral toch:

Aan al die lieve mensen, die de moeite namen om in hun schuren, garages en kasten te kijken naar wat ze hadden aan oude spullen, en die vervolgens niet “op de schroothoop” lieten terecht komen, maar ze brachten naar het inzamelpunt bij hun kerk!                                                     

Een prachtig gebaar, waarmee mensenlevens een heel stuk beter kunnen worden!

 

Namens de Solidariteitswerkplaats Uden e.o.:

Amy Knechten en Henk van Marle.

 


 

De Franciscusparochie in Veghel, die bestaat uit 10 geloofsgemeenschappen organiseert de 2 weekenden van de Vredesweek  2015 een inzameling voor de Solidariteitswerkplaats..

Tot nu toe loopt die actie heel goed! Er is al heel wat gereedschap e.d. door  vrijwilligers Henk en Gerard opgehaald!

Hier wat foto’s van een klein deel daarvan!

DSC00001DSC00006DSC00005 (1)DSC00004

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 Gereedschappen voor Brazilië.

Ze werden opgehaald door Hugo van de Broek, die als vrijwilliger in Noord Brazillië werkt en zijn broer, die in Uden woont. En juist via laatst genoemde kregen wij informatie over de geweldige projecten in Brazilië. In korte tijd zijn de broodnodige gereedschappen voor de verschillende beroepen verzameld door onze werkplaats en de rijkelijk gevulde gereedschapskisten aan Hugo van de Broek en zijn broer geleverd, zodat zij deze gereedschapskisten aan de juiste personen konden overhandigen in Brazilië.

Fazenda da Esperanca 2Fazenda da Esperanca 3

Om het hele verhaal te lezen. Klik hier

 


 

Wie zijn wij?
Wij zijn een organisatie van enthousiaste vrijwilligers. Wij knappen gebruikte goederen weer op, zodat ze in de Derde Wereld opnieuw gebruikt kunnen worden.Wat we herstellen varieert van fietsen, rollators, rolstoelen, hand- en elektrische naaimachines, tot hand- en elektrische gereedschappen. Lees meer

Wat willen we bereiken?
Met ons werk bereiken we meerdere doelen tegelijkertijd:
• nog bruikbare spullen worden optimaal benut
• mensen in ontwikkelings-landen krijgen kansen voor een betere toekomst
• in onze werkplaats kunnen vrijwilligers zinvol werk verrichten.
De Solidariteitswerkplaats streeft naar een ontwikkelingssamenwerking die bescheiden, effectief en gelijkwaardig is.

Inzameling
Met enige regelmaat organiseert de Solidariteitswerkplaats inzamelingsacties, ook brengen particulieren zelf hun overtollige goederen naar de werkplaats. Zie hier wat wij kunnen gebruiken. Lees meer

Samenwerkingsverband

De Solidariteitswerkplaats Uden werkt met andere werkplaatsen in Nederland samen onder de paraplu van Vraag en Aanbod Internationaal te Alphen (VAI) http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl.

Deze stichting, die het idee van de werkplaatsen in 1984 in Nederland introduceerde, beoordeelt en coördineert de projecten en draagt zorg voor het vervoer van de goederen. Hulpvragen vanuit de Derde Wereld worden door VAI zorgvuldig gewogen; de gevraagde goederen moeten helpen de werkgelegenheid en het welzijn van de gemeenschap daar te verbeteren.

In de werkplaats wordt ook gewerkt aan aanvragen door anderen. Er komen steeds meer kleinschalige ontwikkelingsprojecten van de grond. Een aanzienlijk deel van de door ons gereviseerde goederen gaat daar naar toe.

Om al die naaimachines, gereedschappen en fietsen te kunnen reviseren is natuurlijk veel geld nodig. Hierin wordt de Solidariteitswerkplaats financieel ondersteund door de Wilde Ganzen, het bedrijfsleven en banken te Uden, en religieuze ordes en instellingen.

Ook U kunt het nodige doen en niet alleen door het inbrengen van gebruikt gereedschap. Steeds meer mensen besluiten bij jubilea, bruiloften en andere gelegenheden een bijdrage voor een goed doel op hun verlanglijstje te zetten.

De Solidariteitswerkplaats is zo’n goed doel!

Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar. We zijn een erkende ANBI instelling:
een Algemeen Nut Beogende Instelling.

PB290001

DSC00006