Geschiedenis Solidariteitswerkplaats Uden

Hyacintstraat

Opening van de werkplaats aan de Hyacintstraat

Begin jaren negentig van de vorige eeuw leefde de aanzet voor een solidariteitswerkplaats in verschillende ‘hoofden’!
De parochiële werkgroepen voor Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede ( MOV’s) zamelden een aantal keren op verzoek van de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal ( VAI )
te Tilburg, fietsen, gereedschappen naaimachines etc in.
Die spullen werden dan tijdelijk opgeslagen bij Jas van Stiphout aan de Patersweg. Jas hoorde het verhaal van VAI en dacht: “zou het niet kunnen, dat in Uden?…..”
Amy Knechten, destijds evenals Jas lid van het Platform Uden en de Derde Wereld, maakte daarnaast ook deel uit van een diakonaal overleg in het Bisdom Den Bosch.
Daar ontmoette ze Pastoor Theo te Wierik uit Tilburg, die een film liet zien over het ontstaan, de doelstellingen en de werkwijze van VAI. Amy vond dit heel interessant en dacht:
“zou het niet kunnen, dat in Uden?….”

Vraag en Aanbod werd midden jaren tachtig opgericht. Er heerste toen nogal wat werkeloosheid onder jongeren. Vanuit de Overheid werden daarvoor maatregelen genomen, denk o.a. aan de z.g. Melkertbanen.
Mensen vanuit de parochies, maar ook de Fraters van Tilburg, wisten dat er voor ontwikkelingshulp projecten grote behoefte was aan gebruikte artikelen zoals fietsen, gereedschappen en naaimachines
Men kwam tot een goed idee: Geef jonge werkzoekende de kans om in een werkplaats ingezamelde goederen, ten behoeve van ontwikkelingsprojecten, te reviseren, onder de begeleiding van vakbekwame mensen.
Voor de jongeren betekende dat: werkervaring opdoen. En de projecten leverden de spullen op waar in de derde wereld zo’n behoefte aan was.
Aan de Schiphollaan in Tilburg verscheen de eerste werkplaats, die spoedig met succes draaide en.. er volgden er meer…
Na een bijeenkomst in Uden met de directeur van Stichting Vraag en Aanbod, de heer Dingeman Broeders , Frater Frans van Pinxteren van de Fraters van Tilburg en van Udense zijde Jas van Stiphout, Bert Bronts, Amy Knechten, Sjirk Jongsma en Wim Somers volgde na ampel overleg de goedkeuring om een werkplaats te beginnen.
We schreven 1996 en de werkloosheid onder jongeren was niet ( meer ) zo groot. Mede daarom zou het in dienst nemen van een begeleider met het daarbij passende salaris een voor ons te moeilijke zaak worden. We onderzochten een aantal subsidie mogelijkheden, maar de conclusie was steeds negatief. Maar we wilden wel van start gaan!
We legden VAI voor, of we ook van start mochten gaan met vrijwilligers in wier vakmanschap wij alle vertrouwen hadden.
Het fiat kwam: op 7 Juni 1996 passeerde de acte bij de notaris en waren wij officieel
Stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o
We starten onze werkzaamheden in het gebouw van het voormalig Kruisheren college aan de Kerkstraat in Uden.
De heren Tini Verberk, Ad van Schayk , Gerard Brouwer, en Lambert van Vonderen waren de vrijwilligers van het eerste uur. (Drie van hen werken nog steeds bij de SWU!) Ze slaagden er snel in om een goede, praktische werkplaats in te richten.
Helaas had de gemeente Uden andere plannen met het gebouw: er moesten appartementen in komen.
Na overleg met de overheid en een PR campagne kregen we een nieuwe plek aangewezen de voormalige levensschool aan de Hyacintstraat 3, waar nu het Medipark gevestigd is.
Hieruit blijkt al, dat we moesten om zien naar een derde locatie: dat werd, wederom na overleg en PR de plek waar we ( nu nog! ) “zitten” : het v/m postkantoor aan de Violierstraat 1, te Uden.

fietsen

Fietsenvoorraad in de Hyacintstraat